EESTI

Teostame laevade ja erinevate metallkonstruktsioonide laiaulatuslikku inspektsiooni mittepurustavate kontrollimeetodite abil   NDT – mittepurustav kontroll, samuti kõrgehitiste ja raskesti ligipääsetavate objektide järelevalve, aruannete, video- ja fotomaterjalide esitamine.

Objektide järelevalve teostus on hädavajalik usaldusväärse info saamiseks, kasutamaks seda planeerimisel, projekteerimisel ning eelarve koostamisel. Kõrgehitiste ning raskesti ligipääsetavate fragmentide järelevaatusel omavad köis-ligipääsu spetsialistid asendamatut rolli. Mittepurustav kontroll (NDT – non-destructive testing) on objekti ja tema elementide põhiliste tööomaduste ja parameetrite usaldatavuse kontroll, mis ei nõua objekti töö peatamist või selle demonteerimist.

Mittepurustava kontrolli meetodid on:

 

Magnetic Particle Testing (MT) « magnetosakestemeetod »

Liquid Penetrant Testing (PT) « kapillaarmeetod »

Radiographic Testing (RT) « raadiolainemeetod »

Ultrasonic Testing (UT) « ultraheliline defektoskoopia »

Electromagnetic Testing (ET) « elektrimagnetlainetemeetod »

Visual Testing (VT) « visuaalne ülevaade »

Ultrasonic thickness measurements (UTM) « ultraheliline paksusmõõtmine »